O nas

Powiatowo – gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego powstał dnia 3 lutego 2022 r., z chwilą opublikowania Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia statutu związku powiatowo – gminnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2022 r., poz. 1392. Siedzibą związku jest Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. związek jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowo – gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatów i gmin będących jego uczestnikami. Ideą powstania związku była realizacja wspólnych projektów uczestników związku, służących rozwojowi społeczności lokalnej oraz wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje.

Członkami związku jest 14 jednostek samorządu terytorialnego tj.: Powiat Miński, Gmina Mińsk Mazowiecki, Gmina Sulejówek, Gmina wiejska Mińsk Mazowiecki, Gmina Halinów, Gmina Dębe Wielkie, Gmina Mrozy, Gmina Siennica, Gmina Stanisławów, Gmina Cegłów, Gmina Dobre, Gmina Latowicz, Gmina Kałuszyn oraz Gmina Jakubów.  

Wszystkich łączy wspólny cel jakim jest synchronizacja połączeń poszczególnych jednostek z ujednoliconą taryfą biletową oraz budowa wspólnej marki promującej Powiat. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 23/VIII/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmian statutu Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego