Konsultacje społeczne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatowo – gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego”

Ogłoszenie Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatowo – gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego”

Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego informuje, iż opracowano projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatowo – gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. Plan transportowy zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Związku – Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4.
Wgląd do planu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00. Plan został zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku (https://pgztppm.bip.gov.pl/komunikaty-i-ogloszenia/konsultacje-spoleczne.html).

Uwagi do projektu planu transportowego można składać bezpośrednio w siedzibie Związku pod wyżej wymienionym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwiazek@pgztppm.pl w terminie od 31 maja do 21 czerwca 2024 r.

Pliki do pobrania:

Plan transportowy PGZTPPM

Załącznik 1 Wykaz linii regularnych istniejących

Załącznik 2 Wykaz proponowanej sieci przewozów powiatowo gminnych

Załącznik 3 Przebieg linii regularnych autobusowych na tle gęstości zaludnienia celów źródeł podróży

Załącznik4 Przebieg linii regularnych autobusowych docelowych na tle gęstości zaludnienia celów źródeł podróży

Udostępnij:

Pozostałe aktualności