Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. transportu w Powiatowo-gminnym związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego